نمایش 25–36 از 204 نتیجه

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

بوطیقا و سیاست در شاهنامه

750,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

پنج کتابشناسی ایران

850,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ برمکیان

950,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ راقم

650,000 ریال
6,900,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

تحول در آداب کتابت و ترسّل

850,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

تقریرات مصدق در زندان

1,100,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

تلفظ در شعر کهن فارسی

4,250,000 ریال