نمایش 25–36 از 92 نتیجه

حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

خلیج فارس

330,000 ریال 297,000 ریال
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

در حضرت سیمرغ

490,000 ریال 441,000 ریال
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

در کوی آرشان

550,000 ریال 495,000 ریال
حراج!
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

دو رساله عرفانی

350,000 ریال 315,000 ریال
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

دوازده متن باستانی

850,000 ریال 765,000 ریال
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

دولت‌ها و سلسله‌های حاکم بر قلمرو اسلام

1,500,000 ریال 1,350,000 ریال
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

دیلم‌نامه

450,000 ریال 405,000 ریال
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

ذیل تاریخ گزیده

350,000 ریال 315,000 ریال
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار

650,000 ریال 585,000 ریال