مشاهده مجموعه آثار

تازه‌های سخن

حراج!

ادبیات حماسی

شاهنامه و متن پنهان

1,100,000 ریال 990,000 ریال
حراج!

تازه های نشر

دیوان شمس طبسی

1,200,000 ریال 1,080,000 ریال
حراج!

تازه های نشر

اسپرسو(سه جلدی)

3,500,000 ریال 3,150,000 ریال
حراج!

تازه های نشر

سخنوری

650,000 ریال 585,000 ریال
حراج!

اخبار انتشارات سخن