نمایش 181–192 از 204 نتیجه

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

مونس‌نامه

2,500,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

میراث آسیای مرکزی

1,350,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

میمون دژ الموت

850,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

نادرشاه

1,100,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

نادره‌کاران(دوره دو جلدی)

3,900,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

نامه بختیار

7,500,000 ریال
4,500,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

نامه‌های هنینگ و تقی‌زاده

1,950,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

نامه‌هایی به ناصرالدین شاه

590,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران

890,000 ریال