نمایش 13–24 از 204 نتیجه

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

المختارات من‌ الرسائل

1,200,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

الملخّص فی اللّغه

1,300,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

امیرکبیر و ناصرالدین‌شاه

1,200,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

ایران از نگاه گوبینو

550,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

باستان‌شناسی گیلان

1,500,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

بحرالانساب

350,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

برابر نهاد شاهنامه فردوسی و غرر السیر ثعالبی

1,300,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

به یاد ایرج افشار (جلد اول)

2,900,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

به یاد محمد قزوینی

390,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

بهجت‌افزا

1,200,000 ریال