نمایش 37–48 از 204 نتیجه

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

تهمتن‌نامه

1,900,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

جامع‌التمثیل

1,500,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

جامع‌الصنایع و الاوزان

850,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

جامع‌العلوم(ستّینی)

750,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

جستارهای شاهنامه‌شناسی و مباحث ادبی

950,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

جستارهایی درباره زبان مردم آذربایگان

350,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

جغرافیای اداری ایران باستان

1,250,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

جغرافیای استرابو

450,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

جغرافیای تاریخی ایران

950,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

جغرافیای تاریخی خوارزم

650,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

جغرافیای تاریخی مرو

850,000 ریال