نمایش 37–48 از 80 نتیجه

حراج!
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

زبان فارسی در آذربایجان(دوره دو جلدی)

1,300,000 ریال 1,170,000 ریال
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

زرین سخن

400,000 ریال 360,000 ریال
حراج!
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

سفینه ترمد

550,000 ریال 495,000 ریال
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

سمط العلی للحضره العلیا

590,000 ریال 531,000 ریال
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

سه سفرنامه

550,000 ریال 495,000 ریال
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

سی‌و‌دو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبی

790,000 ریال 711,000 ریال
حراج!
350,000 ریال 315,000 ریال
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

شبرنگ نامه

350,000 ریال 315,000 ریال
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

شهریارنامه

850,000 ریال 765,000 ریال