نمایش 1–12 از 204 نتیجه

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

آثار تاریخی ورارود و خوارزم(دوره 3 جلدی)

3,100,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

آذربایجان و ارّان(آلبانیای قفقاز)

450,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

آذربایجان و شاهنامه

2,900,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

آیات منتخب از کلام‌الله مجید

2,900,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

آینده(دورۀ چهار جلدی)

9,300,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

احسن القصص

1,950,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

ارمغان بدخشان

1,300,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

اسناد تاریخی خاندان غفاری

2,350,000 ریال
1,500,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

افغان‌نامه(سه جلدی)

3,650,000 ریال

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

البرزکوه

450,000 ریال