نمایش 1–12 از 178 نتیجه

حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

آثار تاریخی ورارود و خوارزم(دوره 3 جلدی)

2,790,000 ریال
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

آذربایجان و ارّان(آلبانیای قفقاز)

405,000 ریال
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

آذربایجان و شاهنامه

2,610,000 ریال
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

آیات منتخب از کلام‌الله مجید

2,610,000 ریال
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

آینده(دورۀ چهار جلدی)

8,370,000 ریال
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

احسن القصص

1,755,000 ریال
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

ارمغان بدخشان

1,170,000 ریال
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

اسناد تاریخی خاندان غفاری

2,115,000 ریال
حراج!
1,350,000 ریال
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

افغان‌نامه(سه جلدی)

3,285,000 ریال
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

البرزکوه

405,000 ریال
حراج!

مجموعه موقوفات دکتر محمود افشار

المختارات من‌ الرسائل

1,080,000 ریال