مدیریت هیجان

250,000 ریال

استرس،خشم،ترس،شادی،غم،سوگ و جدایی

 

هیجان در روانشناسی به احساس و واکنش عاطفی اشاره دارد،هر هیجان از سه مولفه اساسی تشکیل می‌شود:

  • مولفه شناختی
  • مولفه فیزیولوژیکی
  • مولفه رفتاری

هیجان‌ها متشکل از الگوهای پاسخ‌های فیزیولوژیکی و رفتارهای مخصوص به نوع هستند؛ از نظر مردم هیجان همان احساسی است که به فرد دست می‌دهد،ولی هیجان جنبه جسمانی دارد و پدیده‌ای است که در بقای نوع و تولیدمثل نقش دارد.

کتاب حاضر در مورد انواع هیجان مانند خشم،ترس،شادی و غم به بررسی و مطالعه می‌پردازد و چگونگی مدیریت آنها را به مخاطبان گرامی می‌آموزد.