مدرسه سالم

125,000 ریال

کمک به رشد عاطفی و اجتماعی دانش آموزان در مدرسه

اين کتاب به صورت يک راهنمای عملی برای کمک به رشد عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان در مدرسه تدوين شده است.

تامين سلامت عاطفی و بهزيستی کودکان و نوجوانان نه تنها به عنوان حق مسلم آنان برای برخورداری از بهداشت روانی مطرح است،

بلکه از اين جهت نيز حائز اهميت است که عواطف و هيجانات هر فرد نقش عمده‌ای در يادگيری و در چگونگی رفتارهای او به عهده دارند.

کتاب حاضر صدای دانش‌آموزان را در مورد نيازها و انتظارات آنان از بزرگسالان در خانه، مدرسه و جامعه منعکس می کند و

وظيفه عمده‌ی مدرسه را در تامين نيازهای عاطفی و اجتماعی آنان و در ارائه و تثبيت ارزش‌ها آشکار می سازد. مطالب کتاب، مديران و معلمان را با رويکردهای نوآورانه و راهبردهای عملی برای کمک به سلامت روانی دانش‌آموزان آشنا می سازد و به چگونگی هدايت برنامه‌ها و فعاليت‌های مدرسه در اين زمينه می پردازد.

 

در انبار موجود نمی باشد