مدرسه سالم

112,500 ریال

کمک به رشد عاطفی و اجتماعی دانش آموزان در مدرسه

 

کتاب «مدرسه سالم» نوشته‌ی سايمون بليک، جوليا برد و لين گرلاچ با ترجمه‌ی زهرا بازرگان منتشر شده است.

اين کتاب به صورت يک راهنمای عملی برای کمک به رشد عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان در مدرسه تدوين شده است. تامين سلامت عاطفی و بهزيستی کودکان و نوجوانان نه تنها به عنوان حق مسلم آنان برای برخورداری از بهداشت روانی مطرح است، بلکه از اين جهت نيز حائز اهميت است که عواطف و هيجانات هر فرد نقش عمده‌ای در يادگيری و در چگونگی رفتارهای او به عهده دارند.

کتاب حاضر صدای دانش‌آموزان را در مورد نيازها و انتظارات آنان از بزرگسالان در خانه، مدرسه و جامعه منعکس می کند و وظيفه عمده‌ی مدرسه را در تامين نيازهای عاطفی و اجتماعی آنان و در ارائه و تثبيت ارزش‌ها آشکار می سازد. مطالب کتاب، مديران و معلمان را با رويکردهای نوآورانه و راهبردهای عملی برای کمک به سلامت روانی دانش‌آموزان آشنا می سازد و به چگونگی هدايت برنامه‌ها و فعاليت‌های مدرسه در اين زمينه می پردازد.

در انبار موجود نمی باشد