راهنمای سنجش روانی (دوره ی دو جلدی)

2,750,000 ریال 2,475,000 ریال

کتاب «راهنمای سنجش روانی» نوشته‌ی گری گراث مارنات، برگردانی از ويرايش چهارم و جديد کتاب “Handbook of Psychological Assessment”، چاپ 2003 است.

نويسنده‌ی اين اثر با استفاده از منابع گسترده و بسيار غنی و مبتنی بر تازه‌ترين يافته‌های پژوهشی کوشيده است تا درباره‌ی اصول نظری و شيوه‌های کاربردی آزمون‌های بالينی اطلاعات جامعی را برايی دانشجويان و متخصصان روان‌شناسی و روان‌پزشکی و مشاوران فراهم کند.

نويسنده در تدوين اين اثر، آزمون‌ها را به عنوان يکی از چندين ابزار و روش سنجش روانی مورد توجه قرار داده و در عين حال به متخصصان توصيه کرده است که به هنگام تفسير داده‌های آزمون و توصيف خصائص آزمودنی نتايج را با ساير اطلاعاتی که از منابع و روش‌های ديگر مانند مشاهده، مصاحبه، تاريخچه زندگی و… به دست می آيد، يکپارچه کنند و توصيفی جامع و مبتنی بر اصول علمی از وی به عمل آورند. همچنين يادآور شده است که هدف سنجش روانی تنها به توصيف خصايص آزمودنی يا مراجع محدود نمی شود، بلکه نتايج سنجش روانی بايد به پيش‌بينی درباره‌ی وضعيت آينده، توصيه روش‌های درمانی مناسب و پيش‌آگهی اثر تدابير درمانی منتهی شود.

در انبار موجود نمی باشد