انضباط موثر برای کودکان 12-2 سال

150,000 ریال 135,000 ریال

کتاب «انضباط موثر برای کودکان 12 – 2 سال» نوشته‌ی توماس دبليو. فيلان با ترجمه‌ی دکتر مهدی دوايی و شيرين کوهپايه منتشر شده است.

ارائه‌ی مثال‌هايی واقعی از تمام سناريوهايی که والدين تجربه‌ی آن را دارند (در ماشين، در مغازه، در صورتي که کودکان نه بگويند، يا جواب بدهند و…) باعث تمايز اين کتاب از ديگر کتاب‌های تربيتی می شود.

يک مشاور مدرسه درباره‌ي اين کتاب گفته:

«به عنوان مشاور و راهنمای مدرسه اين کتاب را به والدين و مربيان شديدا توصيه می کنم. پيشنهادات خوبی دارد که می توانيد بی درنگ آن‌ها را به کار ببريد.»

يکی از والدينی که اين کتاب را خوانده نيز گفته:

«من سريعا متوجه شدم که اين اين کتاب مقياس پيشگيري‌کننده‌ی عالی است که تمام والدين می توانند از آن جهت اجتناب از تربيت فرزندی که بعدها نياز به سخت‌گيري بيش از حد داشته باشد يا خارج از کنترل بار بيايد، استفاده کنند.»

در انبار موجود نمی باشد