انضباط موثر برای کودکان 12-2 سال

150,000 ریال

ارائه‌ی مثال‌هايی واقعی از تمام سناريوهايی که والدين تجربه‌ی آن را دارند (در ماشين، در مغازه، در صورتي که کودکان نه بگويند، يا جواب بدهند و…) باعث تمايز اين کتاب از ديگر کتاب‌های تربيتی می شود.

يک مشاور مدرسه درباره‌ي اين کتاب گفته:

«به عنوان مشاور و راهنمای مدرسه اين کتاب را به والدين و مربيان شديدا توصيه می کنم. پيشنهادات خوبی دارد که می توانيد بی درنگ آن‌ها را به کار ببريد.»

يکی از والدينی که اين کتاب را خوانده نيز گفته:

«من سريعا متوجه شدم که اين اين کتاب مقياس پيشگيري‌کننده‌ی عالی است که تمام والدين می توانند از آن جهت اجتناب از تربيت فرزندی که بعدها نياز به سخت‌گيري بيش از حد داشته باشد يا خارج از کنترل بار بيايد، استفاده کنند.»

 

در انبار موجود نمی باشد