درد شیرین

400,000 ریال

درد شیرین داستان فاصله‌هاست.دوری‌ها و دلتنگی‌ها.داستان عشق و اسارت،در سنتهاست.

گذشتن از فاصله‌ها و چشیدن شیرینی درد.