بانوی قصه

750,000 ریال

بانوی قصه روایتی آرام از تلاش هنرمندانه و زیبای همراز داستان برای در کنار هم نگهداشتن اعضای باقی‌مانده‌ی انسانیت و مهر روایتی از عشقی پر از تضاد ولی زیبا که در فراز و نشیبهای این تلاش شکل می‌گیرد.

و مردی که دقیقا درخور نامش است؛حامی.