دلیل بودنم

750,000 ریال

خلاصه کتاب:

پرستو به دنبال مشکلاتی که برایش پیش می‌آید، همراه مادرش به خانه ی قدیمی نقل مکان می کند که سال ها قبل، پدرش در آن زندگی می‌کرده است. در همان خانه عشقی انکار نشدنی، در قلبش ریشه می دواند و پس از آن پرده از راز سر به مهری برداشته می شود که تمام زندگیش را دگرگون می کند.

 

از متن کتاب:

بودن با بهرام خوب بود.چنان آرامشی نصیب من می‌کرد که کمتر در خودم سراغ داشتم.اینکه من تنها در ماشین مرد غریبه‌ای نشسته بودم باید ناراحتم می‌کرد،اما در مورد او این‌طور نبود.حسی را که در همان مدت زمان کوتاه به بهرام پیدا کرده بودم هیچ‌وقت حتی نسبت به کیارش که از بچگی با هم بزرگ شده بودیم هم نداشتم.وقتی این‌ها را به ثریا گفتم…