درد شیرین

400,000 ریال

دختر جوانی به محض شنیدن خبر فوت خواهری که از هم دور بودند و رابطه ایی با هم نداشتند برای برگرداندن جنازه خواهرش به روستایی که چند سال آخر اقامتش را در آنجا گذرانده می‌رود. ولی در روستا با موقعیتی خاص و آدمهایی متفاوت آشنا شده و با عشقی متفاوت رو به رو میشود و وجه ایی از زوایای پنهان زندگی خواهرش را می فهمد که دید او را  به زندگی و آدمهای اطرافش عوض میکند…

 

در انبار موجود نمی باشد