جان‌پناه

3,500,000 ریال

 

از متن کتاب :

کلمات می‌توانند معجزه کنند! مي‌توانند روح بپاشند و نجات دهنده باشند.
کلمات حتی آن بی‌ربط‌هایشان هم حرف می‌زنند.
اصلاً همان بی‌ربط‌ها به جای همه نگفته‌هایی که محکم چسبیده‌اند به جایی ته جان آدم و به جای تمام دقایقی که پای سکوت حرام شده‌اند؛ حرف می‌زنند.