توطئه‌های خانوادگی

4,900,000 ریال

خلاصه:

میشا پارسی گو که در مالزی راهنمای تور است، با شنیدن خبر بیماری پدربزرگش به ایران برمیگردد. اما همه چیز آن گونه انتظار می رود، اتفاق نمی افتاد. با به قتل رسیدن عمو و دختر عمویش، انگشتهای اتهام تمام خانواده به سمت مردی نشانه می رود که خانواده او را نمی خواهد. در این میان اما، اعتمادها هم از بین می رود و ارتباطات خانوادگی نیز، دچار تزلزل میشود.

 

از متن کتاب:

چیزی شوم ‌در جریان بود و پی ‌در پی در حال ضربه زدن به خانواده‌مان! ما در همه حال منسجم بودیم. مهم نبود که چقدر اختلاف‌سلیقه داشتیم، اما همیشه وجود آقا باعث می‌شد ما زنجیروار کنار هم بمانیم. ولی حالا همه‌ ترسیده بودند و حتی تا حدودی نسبت به هم بی‌اعتماد هم شده بودند و این زنجیر در حال پاره شدن بود.