تابستان

450,000 ریال

خلاصه كتاب:

همه چیز از یک تصادف شروع می شود و آدم های داستان را وارد داستان دیگری می کند.
گلنوش رخشان دانشجوی نمونه و ممتاز دانشگاه در عین ناباوری اخراج می شود و این موضوع را پایان زندگی تحصیلی اش می بیند.
او که به تازگی در یک تایپ و ترجمه مشغول به کار شده است با اتکا بر دانسته های خود، شروع به نوشتن پایان نامه برای دانشجویان مرفه می کند.
رخشان از دانشگاه و تمام دست اندرکاران آن بیزار است اما درگیر استادی می شود که با یدک کشیدن عنوان دکتری زندگی آشفته ای دارد و نمی تواند نظمی به آن بدهد.
اما این سرنوشت است که تصمیم می گیرد قلبی که با نفرت پر شده لایق عشق است یا نه.

 

در انبار موجود نمی باشد