جستارهایی در زبان فارسی

1,900,000 ریال

کتاب جستارهايی در زبان فارسی اثر عباسعلی وفايی شامل ده مقاله از مقالات نويسنده است. زبان فارسی در پژوهش‌های محققان سهم چندانی نداشته است و صرف نظر از تحقيقات مربوط به مسايل تاريخی زبان فارسی، در موضوعات ديگر زبان فارسی کمتر به پژوهش پرداخته شده است. در کتاب حاضر، تلاش شده پژوهش‌هايی در زبان فارسی در قالبی واحد و با نگاهی نو انجام پذيرد.