اشراق و عرفان

275,000 ریال 247,500 ریال

کتاب “اشراق وعرفان” توسط نصرالله پورجوادی نوشته شده است و درباره آثار شيخ اشراق شهاب الدين سهروردی و نيز آثاری است که به فلسفه اشراقی او مربوط می شود. سهروردی از جمله فيلسوفان و حکيمانی است که به تصوف نيز علاقه داشته است؛ هم تصوف نظری و هم تصوف عملی. در واقع آنچه فلسفه اشراق را از فلسفه مشايی متمايز می سازد همين گرايشهای عرفانی و صوفيانه شيخ اشراق است. آثار فارسی سهروردی اين گرايشها را نشان می دهد. در کتاب حاضر علاوه بر چاپ دو اثر فارسی شيخ اشراق به نامهای «رساله فی حاله الطفوطيه» و «لغت موران» نگاه سهروردی به شخصيتهای شاهنامه، به خصوص کيخسرو، نظر او درباره عقل و عشق، مقام معنوی پير، انوار درونی، شطحيات بايزيد بسطامی و حلاج، برخی از اصطلاحات صوفيه نيز شرح داده شده است. فصلی هم به اشعار مندرج در آثار سهروردی اختصاص داده شده است.

در انبار موجود نمی باشد