نمایش 1–12 از 20 نتیجه

حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

اخلاق در عصر مدرن

275,000 ریال 220,000 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

اندیشه پست مدرن

250,000 ریال 200,000 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

خرد سیاسی در زمان توسعه نیافتگی

330,000 ریال 264,000 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

خرد و توسعه

450,000 ریال 360,000 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

درباره تعلیم و تربیت در ایران

125,000 ریال 100,000 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

سیاست و فرهنگ

390,000 ریال 312,000 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

سیاست،تفکر،تاریخ

175,000 ریال 140,000 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

سیری در تاریخ روشنفکری در ایران و جهان

195,000 ریال 156,000 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

علم،اخلاق و سیاست

220,000 ریال 176,000 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

فارابی فیلسوف فرهنگ

85,000 ریال 68,000 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

فرهنگ و کارآمدی

350,000 ریال 280,000 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

فرهنگ،خرد و آزادی

250,000 ریال 200,000 ریال