نمایش 1–12 از 20 نتیجه

حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

اخلاق در عصر مدرن

275,000 ریال 247,500 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

اندیشه پست مدرن

250,000 ریال 225,000 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

خرد سیاسی در زمان توسعه نیافتگی

330,000 ریال 297,000 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

خرد و توسعه

450,000 ریال 405,000 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

درباره تعلیم و تربیت در ایران

125,000 ریال 112,500 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

سیاست و فرهنگ

390,000 ریال 351,000 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

سیاست،تفکر،تاریخ

175,000 ریال 157,500 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

سیری در تاریخ روشنفکری در ایران و جهان

195,000 ریال 175,500 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

علم،اخلاق و سیاست

220,000 ریال 198,000 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

فارابی فیلسوف فرهنگ

85,000 ریال 76,500 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

فرهنگ و کارآمدی

350,000 ریال 315,000 ریال
حراج!

مجموعه آثار دکتر رضا داوری اردکانی

فرهنگ،خرد و آزادی

250,000 ریال 225,000 ریال