تراروایت

2,900,000 ریال

روایت بیش‌متنی روایت‌ها

 

متن‌­ها را می­توان به دسته‌­های گوناگونی تقسیم­‌بندی نمود و یکی از مهمترین آنها دسته­‌بندی متنها به روایی و غیرروایی است. روایت­ها را نیز به نوبه خود می توان از دو منظر درون­‌متنی و میان­‌متنی مورد بررسی قرار داد. در این حوزه، تراروایت یکی از رویکردهای کلان مطالعه میان­‌روایی است که گونه‌­هایی مانند بیناروایی و بیش‌­روایی را در خود جای می­دهد. نوشتار حاضر به بررسی تراروایت و به طور دقیقتر بیش‌­روایت می‌­پردازد و در این خصوص متاثر از آثار روایت­‌شناسان برجسته به ویژه ژرار ژنت است. موضوع چگونگی داد و ستد و اقتباس میان روایتها و گذار از پیش‌­روایت به بیش‌­روایت است. این نوشتار می­‌کوشد تا مطالعه­‌ای نظامند از چگونگی برگرفتگی آثار روایی را ارائه نماید.