تخیل و بیان

150,000 ریال

کتاب تخيل و بيان (نقد زبان‌شناختی) نوشته‌ی ژرار ژنت، منتقد مشهور فرانسوی و ترجمه‌ی الله ‌شکر اسداللهی ‌تجرق، عضو هيات علمی دانشگاه تبريز است، اين کتاب يکی از مهم‌ترين منابع آکادميک در غرب در حوزه زبان‌شناسی و نقد ادبی است. ژنت در اين کتاب در چهار بخش متفاوت بحث می کند که آيا جنبه زيبايی شناختی اثر مديون تخيل است يا بيان و نوشتار و اين‌که مرز بين تخيل و بيان در کجاست. مطالبی که ژنت در اين کتاب بحث کرده موضوعات کاربردي و جذابي است که تاکنون در زبان فارسي مطرح نشده بودند. اين کتاب به اصل و اساس ادبيات مربوط مي‌شود و به عبارت ديگر، از نظر ژنت، دنياي ادبيات از دو بخش اساسي يعني «تخيل» و «بيان» تشکيل يافته است که هر دو مکمل يکديگر بوده و در خلاقيت آثار ادبي نقش مهمي ايفا مي‌کنند.

در انبار موجود نمی باشد