مجموعه رنگین گل

2,900,000 ریال

«مجموعه‌ رنگين گل» گزيده‌ی اشعار صائب تبريزی است که با انتخاب و توضيح محمد قهرمان، پژوهشگر، مصحح و شاعر برجسته‌ی خراسانی تدوين شده است.

ميرزا محمدعلی صائب تبريزی، بزرگ‌ترين غزل‌سرای سده‌ی يازدهم هجری و نامدارترين شاعر زمان صفويه است.

صائب در سال 1034 هجری قمری از اصفهان عازم هندوستان شد و بعد به هرات و کابل رفت. حکمران کابل، خواجه احسن‌الله مشهور به ظفرخان، که خود شاعر و اديب بود، مقدم صائب را گرامی داشت. ظفرخان پس از مدتی به خاطر جلوس شاه جهان، عازم دکن شد و صائب را نيز با خود همراه برد. در سال 1042 هجری قمری صائب به ايران بازگشت و در اصفهان اقامت گزيد. شاه عباس دوم صفوی به او مقام ملک‌الشعرايي داد. صائب هشتاد سال زندگی کرد و در اصفهان ديده از جهان فروبست. صائب تبريزی شاعری کثيرالشعر بود، شمار اشعار صائب را از شصت هزار تا صد و بيست هزار بيت گفته‌اند. آثار صائب جز سه چهار هزار بيت قصيده و يک مثنوی کوتاه و ناقص به نام قندهارنامه و دو سه قطعه، همگی غزل است. افزون بر فارسی وی هفده غزل به ترکی آذربايجانی نيز دارد.