درس زندگی

3,300,000 ریال

گزیده ی قابوسنامه

 

کتاب «درس زندگی» گزيده‌ای از قابوس‌نامه، تاليف امير عنصرالمعالی کيکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگير است که توسط دکتر غلامحسين يوسفی، نويسنده و استاد برجسته‌ی ادبيات فارسی تدوين شده است.
قابوس‌نامه کتابی است پندگونه در آيين زندگی که در سال 475 قمری توسط امير عنصرالمعالی نگاشته شده، ولي دکتر عبدالمجيد بدوی به‌دلايلی سال تاليف آن را ميان 457 – 462 هجری قمری می داند.

اين کتاب مکرر به‌ چاپ رسيده، از جمله در ايران هفت‌ بار منتشر شده که چاپ پنجم توسط استاد سعيد نفيسی به‌ سال 1312 و چاپ ششم به‌ اهتمام دکتر عبدالمجيد بدوی در تهران به سال 1335 است و همچنين در انگلستان جزو انتشارات اوقاف گيب به‌اهتمام «روبن لوی» به سال 1951 منتشر شده و نيز چند بار در هند انتشار يافته‌است.

اما بهترين تصحيح قابوس‌نامه به کوشش غلامحسين يوسفی در سال 1345 منتشر شده‌ است. نام قابوس‌نامه از نام مولف که در تواريخ به‌ نام قابوس دوم معروف است، گرفته‌ شده است. وی اين کتاب را به‌ نام فرزندش گيلان‌شاه در 44 فصل نوشته، به‌ اين قصد که اگر وی پس از او حکومت را حفظ کند يا به‌ رتق و فتق کارهای ديگر بپردازد، بداند چگونه وظايف خود را انجام دهد و همچنين به‌ منظور تربيت فرزند، رسوم لشکرکشی، مملکت‌داری، آداب اجتماعی و دانش و فنون متداول را مورد بحث قرار داده‌ است. سبک نگارش کتاب، نثر مرسل يا همان نثر ساده و بي‌پيرايه معمول قرن‌هاي چهارم و پنجم هجري قمري به سبک بلعمی و بيهقی است.