دامنی از گل

4,000,000 ریال

 

کتاب «دامنی از گل» گزيده‌ای از گلستان سعدی است که به گزينش و شرح دکتر غلامحسين يوسفی تدوين شده است.

در مقدمه‌ی اثر می خوانيم:

«قرن‌هاست گلستان هميشه خوش سعدی را ايرانيان و فارسی زبانان و فارسی خوانان در ايران و افغانستان و هندوستان و تاجيکستان و آسيای صغير و ديگر کشورهای جهان با شوق و ذوق فراوان می خوانند و هنوز طراوت آن پژمردگی نيافته و باد خزان را بر ورق او دست تطاول نرسيده است.
بی گمان گزيده گلستان به واسطه‌ی تنوع حکايات و حالات مختلف آن‌ها برای خوانندگان جاذبه‌ای خاص تواند داشت،حکاياتی که گاه بسيار کوتاه و در دو سطرست و گاه چند صفحه را در برمی گيرد. به علاوه نثر آهنگين و گوش‌نواز و بسيار زيبای سعدی – که قرن‌هاست ذوق فارسی زبانان از آن مترنم است، نثری آراسته و در عين حال ساده است. از لحاظ گزينش و زدودگی کلمات و حسن ترکيب و لطف بيان، قدرت قريحه‌ی سعدی شگفت‌آور است، به حدی که هر انديشه‌ی معروف و معهود را می تواند به چنان کسوتی زيبا درآورد که پرتاثير و پايدار بماند.»