بدین شیرین سخن گفتن

1,450,000 ریال

کتاب «بدین شیرین سخن گفتن؛ گزیده‌ی غزل‌های سعدی» به کوشش دکتر «غلامحسین یوسفی» و دکتر «محمدجعفر یاحقی»  تدوین شده است. اگر عرصه‌ی سخن فارسی یک فرمانروای مسلم و بی‌منازع داشته باشد، او کسی جز مشرف‌الدین بن مصلح‌الدین سعدی شیرازی معروف به افصح المتکلمین (خوش‌سخن‌ترین گویندگان) نیست. سخن فارسی می‌گوییم و نه شعر فارسی؛ برای آنکه سعدی تنها در قلمروی شعر و انواع آن نیست که به برتری و آوازه‌ای ایران‌گیر و شاید هم عالم‌گیر رسیده است که او با خلق اثر شگرف و پرآوازه‌ای همچون گلستان، توانسته در عرصه‌ی نویسندگی فارسی هم بی‌رقیب و منحصر بماند و همین اعتبار یعنی استادی مسلم او در شعر و نثر است که وی را فرمانروای قلمروی سخن معرفی کرده است و به قول خود او: «نه هرکس حق تواند گفت گستاخ/ سخن ملکی است سعدی را مسلم»