از نی‌نامه

4,000,000 ریال

گزیده مثنوی‌معنوی

کتاب «از نی‌نامه» گزیده‌ای از مثنوی معنوی مولاناست که با گزینش و شرح دکتر عبدالحسین زرین‌کوب و دکتر قمر آریان تدوین شده است.

انتخاب نام از نی‌نامه برای این اثر نیز خود حکایت، از این دارد که تمامی مثنوی خود حکایتی از شعر ابتدایی آن دارد و تماما شرح حالات روحی عرفانی نی‌ای که در فراق از معشوق خود نواهای سوزناکی را سر می‌دهد. «بشنو این نی چون حکایت می‌کند/ وز جدایی‌ها شکایت می‌کند/ کز نیستان تا مرا ببریده‌اند/ در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند…»