نشانه شناسی و نقد ادبیات داستانی معاصر

1,900,000 ریال

نقد و بررسی آثار ابراهیم گلستان و جلال آل احمد

کتاب  “نشانه شناسی و نقد ادبیات داستانی معاصر” نام دارد و شامل مقالاتی است پیرامون آثار دو نویسنده معاصر ایران یعنی ابراهیم گلستان و جلال آل احمد.

این کتاب که با پیش‌گفتاری از دکتر حمیدرضا شعیری آغاز می‌شود، شامل مقدمه‌ای است با عنوان “نشانه شناسی ادبیات داستانی”. جدای از این، اثر شامل دو بخش است که مقالات بخش اول به بررسی آثار ابراهیم گلستان اختصاص دارد و مقالات بخش دوم آثار جلال آل احمد را بررسی می‌کند. لیلا صادقی ،الهام میاحی، فرزانه شیررضا، دکتر مرتضی بابک معین، دکتر امیرعلی نجومیان ، نویسندگان مقالات بخش اول یعنی بخش مربوط به آثار ابراهیم گلستان هستند. در بخش دوم نیز مقالاتی از دکتر علی عباسی، دکتر مرضیه اطهاری، صادق رشیدی، مصطفی عابدینی فرد، دکتر حمیدرضا شعیری و دکتر فرزانه کریمیان در نقد و بررسی آثار جلال آل احمد می‌خوانیم.