نشانه شناسی فرهنگ(ی)

1,500,000 ریال

کتاب «نشانه‌شناسی فرهنگی» اثر اميرعلی نجوميان شامل مجموعه مقالاتی است که به نقدهای ادبی و هنری می پردازد و هر يک از انواع نقد را معرفی می کند. اين مجموعه‌ی متنوع ضمن معرفی تازه‌ترين نقد‌های موجود در جهان، بر آن است که نسبت به گسترش و ترويج نقد‌ها و پيش‌نقدهای بومی نيز اقدام و اهتمام کند.
نشانه شناسی فرهنگی در سال 1973 با ميراث فرماليسم روسی و محفل زبان‌شناسی پراگ به دور از ساخت‌گرايی پا به عرصه‌ی وجود نهاد. در سال 1973 کتاب­‌های بسياری نوشته شدند که به طور عمده بر مطالعه‌ی فرهنگ، رشد نشانه‌شناسی و نشانه‌شناسی فرهنگی، تاثيرگذار بودند و تجانسی را ميان ­اين­‌ها به وجود آوردند. از جمله آثار اين دوره که مهم­‌ترين نقش را در ورود به اين­‌گونه مباحث داشت، «رساله‌هايی در باب مطالعات نشانه‌شناسی فرهنگ­‎ها» است. دو مکتب مهم در نشانه‌شناسی فرهنگی وجود دارد: مکتب تارتو در روسيه و مکتب لندن در انگلستان.