دانش های تطبیقی

39,000 ریال

مجموعه مقالات فلسفه،اسطوره شناسی ،هنر و ادبیات

 

کتاب «دانش‌های تطبيقی» مجموعه‌ی مقالاتی است در موضوعات فلسفه، اسطوره‌شناسی، هنر و ادبيات که توسط بهمن نامور مطلق و منيژه کنگرانی تدوين شده است.

در بخشی از مقدمه‌ی اين کتاب می خوانيم:

«معرفت بشری همراه با دگرگونی عصرها و نسل‌ها، صورت‌های متفاوتی به خود گرفته است. اين معرفت گاه به صورت يک واحد کلان و يکپارچه و گاهی به صورت واحدهای کوچک و مجزا در نظر گرفته شده است. مفاهيمی همچون دانش‌های دقيق يا ناب، زاييده‌ی چنين تفکری بود. گسست ميان دانش‌ها، موجب شد هر دانشی و دانشمندی فقط متوجه موضوع تحقيق خود با روش تحقيق خاص آن گردد و شناخت يا توجهی به ديگر شاخه‌ها نداشته باشد. اما اگر دانش‌های ميان شاخه‌ای بر اساس مناسبات و پيوند رشته‌های علمی شکل گرفته‌اند، دانش‌های تطبيقی دانش‌هايی هستند که در آن پيوند بر اساس موضوعات و پيکره مطالعاتی خود شکل می گيرد. برخی از آن‌ها عبارتند از: فلسفه تطبيقی، دستور زبان تطبيقی، زبان‌شناسی تطبيقی، اسطوره‌شناسی تطبيقی، تاريخ تطبيقی، حقوق تطبيقی، ادبيات تطبيقی، انسان‌شناسی تطبيقی، مردم‌شناسی تطبيقی، سياست تطبيقی و علوم دينی تطبيقی.»

در انبار موجود نمی باشد