واژه نامه ساختمان

1,650,000 ریال

هدف این کتاب فراهم آوردن مجموعه ای کارآمد از واژگان اصطلاحی متداول در مهندسی ساختمان،اعم از مهندسی عمران و معماری و همچنین واژگان مصطلح در زمینه های تخصصی دارای کاربرد در مهندسی ساختمان است.

آثار مرجعی مانند این کتاب،پیش از هر چیز باید از عهده برآوردن برخی نیازهای روزمره اهل حرفه و فن برآیند.بیشترین استفاده کنندگان از چنین واژه نامه ای،متخصصان،کارورزان،دانشجویان و نویسندگانی هستند که با مفاهیم و واژگان فنی و تخصصی در گفتار یا نوشتار سروکار دارند و در پی یافتن واژه یا اصطلاح موردنظر خود یا آشنایی با مفهوم آن هستند.در عین حال،واژه نامه های تخصصی کارکردهایی فراتر از رفع این نیازهای آنی هم دارند.

دسته: