مرآت الاصطلاح

2,200,000 ریال

این کتاب در برگیرنده اصطلاحات ، توضیحات،مثل ها و آگاهی های ادبی و تاریخی دست اولی است که برخی را در منابع دیگر نمی توان یافت و بسیاری از نقل ها و اظهار نظرهای آنندرام مخلص ، بی شک برای نخستین بار در معرض داوری شیفتگان ادبیات فارسی قرار می گیرد.این کتاب بر فرهنگ هایی چون بهار عجم و آنندراج فصل تقدم دارد و از این رو پیش از تصحیح و انتشار متن فارسی اش، به انگلیسی ترجمه و در سال 1993 م انتشار یافته است.

دسته: