مثنوی(دوره ی 7 جلدی)

29,000,000 ریال

مولانا جلال الدین محمد بلخی

کتاب برگزیده جایزه کتاب سال

اين نسخه از کتاب مثنوی مولانا با مقدمه، تصحيح متون، تعليقات و فهرست ها به دست دکتر محمد استعلامی گردآوری شده است.
کتاب متن و شرح مثنوی مولانا همراه با مقدمه‌ای مبسوط، تصحيح متن، نقطه‌گذاری، اعراب‌گذاری، تعليقات جامع و نمايه‌ها و فهرست‌ها، از سال 59 خورشيدی و به صورت کاری تمام‌وقت و در طی بيست‌سال متمادی نوشته و گردآوری شده است.

در شش جلد از اين کتاب ابتدا متن تصحيح‌شده و تقريبا اصل هر دفتر از آن که براساس نسخه‌ی مورخ 677ق (موزه مولانا، قونيه) و مطابق با نسخه‌های 668 ق و 715 ق (نسخه دوم قونيه) و مثنوی تصحيح نيکلسون گردآوری و نوشته شده، آمده و بعد تعليقات همان دفتر قرار گرفته که در آن يادداشت‌ها، هر توضيح با يک شماره آغاز می شود.

بنابراين برای يافتن توضيح هر بيت شماره‌ی آن را در آن يادداشت‌ها بايد دنبال کرد و جلد هفتم در دو بخش است که بخش اول آن در هفت فصل شامل تعبيرات ويژه‌ی مولانا، مباحث، اصطلاحات، نام اشخاص، نام کتاب‌ها، رساله‌ها، نام جاها، آيه‌های قران در متن، حديث‌ها و سخنان پيران، ماخذ و منابع، مقدمه و تعليقات شش دفتر گنجانده شده است و بخش دوم آغاز بيت‌های مثنوی کشف‌الابيات است.

استاد دکتر محمد استعلامی، اديب و پژوهشگر در متون شاخص عرفاني و ادبي در سال 1315 و در اراک متولد شد. مدرک ليسانس ادبيات فارسي را در سال 1337 از دانش‌سرای عالي تهران گرفت. از آن پس دوره‌های مطالعاتی گوناگونی را در دانشگاه‌های هند، کانادا و امريکا گذراند، در سال 1343 در گروه ادبيات فارسی دانشگاه تهران به سمت مدرس استخدام شد و در سال 1356 بازنشسته گشت. پس از آن در تابستان 1361 برای تکميل مطالعات و تحقيقات خود سفرهای طولانی به هند،امريکا، ژاپن و کانادا کرد و تا سال 1374 به تدريس در مرکز مطالعات اسلامی در دانشگاه مک گيل مشغول بود. دکتر استعلامی به مدت هفت‌سال عضو هيات مؤلفين دهخدا بود و سابقه‌ی شاگردی در محضر استاد معين را دارد و به همين دليل به لغت‌شناسی و تمثيل و کلمات قصار در ادبيات فارسی توجه خاصي دارد.

در انبار موجود نمی باشد

دسته: