فرهنگ جامع خطاهای فراگیر در زبان انگلیسی

55,000 ریال

کتاب «فرهنگ جامع خطاهاي فراگير در زبان انگليسی» نوشته‌ی سيداسماعيل ضياء، صدها نمونه از خطاهای متداولی که هر زبان‌آموز زبان انگليسی مرتکب می شود را با نشان دادن راهکار برای برطرف کردن آن، ارائه کرده است.
هر زبان خارجی، دارای رموزی است که از مطالعه‌ی قواعد و دستور زبان مادری، و يا از زبان ديگر، نمی توان از آن آگاه شد. فرهنگی که در دست داريد، صدها نمونه از خطاهای متداول، که هر زبان‌آموزی، مرتکب می شود، گردآوری کرده و شيوه‌ی درست رفع اشکالات و دشواري‌های زبان انگليسی را نشان داده است. در اين فرهنگ، صدها نمونه درباره‌ی اسم و فعل و صفت و حرف اضافه در جمله‌های کوتاه گردآوری، و به ترتيب الفبا، تنظيم شده تا هر زبان‌آموزی بتواند خطاهای ديگران را بسنجد و با تکرار جمله‌ی درست آن با شيوه‌ی بيان و نوشتار زبان انگليسی آشنا شود.

در انبار موجود نمی باشد

دسته: