تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام

4,500,000 ریال

کتاب تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام مجموعه کاملی است همچون دائره‌المعارفی که نویسنده دانشمند آن با تبحر علمی و روشی درست و عالمانه و با احاطه و دسترسی کاملی که به منابع داشته است،آثار ادبی پیش از اسلام را معرفی می‌کند.

در این کتاب نه تنها درباره آثاری که در دسترس هستند بحث می‌شود بلکه از هر موردی نیز که به نحوی با ادبیات پیش از اسلام یوند می‌خورد،سخن به میان می‌آید.

مثلا اگر اشاراتی در نوشته‌های مورخان یونانی و رومی دوران باستان یا در کتاب‌های عربی و فارسی دوران اسلامی به این آثار شده است و یا اگر ترجمه‌هایی به زبان عربی و فارسی و دیگر زبان‌ها،از اصل گمشده نوشته‌های پیش از اسلام موجود بوده است،همه مورد بررسی قرار گرفته‌اند و آثار بازمانده سینه به سینه و روایت‌های شفاهی هم در ضمن مدنظر بوده است و ذکر نمونه‌هایی از این آثار بر غنای کتاب افزوده است.

 

در انبار موجود نمی باشد

دسته: