گل‌رنج‌های کهن

650,000 ریال

برگزیده مقالات درباره شاهنامه فردوسی

به کوشش علی دهباشی

کتاب حاضر،بخش کوچک اما مهمی از مجموعه مقالات دکتر جلا خالقی‌مطلق را دربردارد که حاوی برخی پژوهش‌های بنیادین درباره شاهنامه و ادب حماسی فارسی است.

این مقالات که به تفاریق در میان سالهای 1357 تا 1368 در برخی مجلات معتبر ایرانی و غیرایرانی منتشر شده،حاصل پژوهش علمی مستمر نویسنده درباره شاهنامه است و همواره محل مراجعه اهل فن بوده است.نویسنده همانطور که با تصحیح خود از شاهنامه توانسته است فن تصحیح متن را در ایران گام‌هایی رو به جلو ببرد.

با تحقیقات خود نیز توانسته تحلیل‌های تازه و مهمی در این عرصه ارائه دهد.

 

در انبار موجود نمی باشد