گفتار ادبی( دوره دو جلدی)

1,400,000 ریال

توضیحات کتاب اول:چهل و سه گفتار درباره شعر و شاعری

 

دکتر محمود افشار یزدی که به سبب دلبستگی به وطن،تمام اموال خود را در سال 1337 وقف زبان فارسی و وحدت ملی ایران‌زمین کرد خود از مردان دانشمند روزگار بود و جز آنکه مجله آینده را راه‌اندازی کرد تالیفات قابل توجهی نیز از خویش به یادگار گذاشت .درکتاب حاضر چهل و سه گفتار خواندنی از او درباره موضوعات مختلف مانند شعر و شاعری،نثر ادبی،لزوم آزادی فکر و قلم و انتشار و …گرد آمده است.

 

توضیحات کتاب دوم : اشعار و سفرنامه‌ها

 

کتاب حاضر شامل اشعار دکتر محمود افشار یزدی و سفرنامه‌های منظوم و منثور اوست که در نه دفتر تدوین شده است: اشعار لیریک و وصفی،اشعار اجتماعی،اشعار وطنی،سفرنامه آمریکا،سفرنامه آفریقا،سفرنامه اروپا،سفرنامه آسیا،سفر افغانستان،اشعار قدیم و ابیات گوناگون.

در انبار موجود نمی باشد