وِهرود و اَرَنگ

650,000 ریال

جستارهایی در جغرافیای اساطیری و تاریخی ایران شرقی

وهرود و ارنگ، که نام دو رود جیحون و سیحون در زبان پهلوی است.

کتاب پژوهش کم‌مانندی است از شرق‌شناس بزرگ ژوزف مارکوارت (1930-1864) عمدتا درباره اسامی جغرافیایی سرزمین‌های شمال شرق ایران و غرب تاکستان.

مولف با استفاده از منابع متعدد چینی،یونانی،اوستایی،پهلوی،فارسی و عربی نام‌های مختلف رودهای جاری در آن سرزمین و تحولاتی را که این نام‌ها از سر گذرانده‌اند موردمطالعه قرار داده و جای‌جای به اساطیر ایرانی و جغرافیای تاریخی آن مناطق نیز پرداخته است.

 

در انبار موجود نمی باشد