وزارت و دیوان‌سالاری ایرانی در عصر اسلامی

1,500,000 ریال

تحقیق در وجوه مختلف تاریخ و فرهنگ سیاسی ایران در عصر اسلامی،که بازتاب آن در سراسر قلمرو شرقی و مرکزی اسلام در نخستین قرون آن آشکارا می‌توان دید،مخصوصا برای محققانی که امروزه درباره مفهوم و مصداق دولت و حکومت و نهادهای آن، و نیز دیدگاه‌ها و شیوه‌های عمل سیاسی در ادوار تاریخ ایران می‌اندیشند،بسیار مهم و مفید است.

کتاب حاضر نگاهی است مجمل به سوانح زندگی و شیوه‌های ملک‌داری بعضی از بلندپایه‌ترین خاندان‌های دیوان‌سالار و وزیران بزرگ که سهمی بی‌بدیل در ایجاد سازمان سیاسی و دستگاه اداری جهان ایرانی به روزگار اسلامی،و البته بخش اعظم سرزمین‌های اسلامی داشتند.

در انبار موجود نمی باشد