هفت لشکر

3,000,000 ریال

(طومار جامع نقالان ) از کیومرث تا بهمن

 

هفت لشکر کتابی به نثر فارسی عامیانه و به طرز سخن‌پردازی نقالان است.

طوماری جامع است که همه اساطیر ملی و داستان‌های حماسی ایرانی را از آغاز کار کیومرث تا پایان زندگی بهمن بازگو می‌کند.

تاریخ کتابت یگانه دستنویس آن به دوران ناصرالدین‌شاه قاجار بازمی‌گردد،اما نشانه‌هایی از فارسی کهن‌تر از عهد قاجار هم در آن نمودار است.کتاب گنجینه‌ای ارزنده از واژگان و تعبیرات فارسی عامیانه و مصطلحات نقالان است و گذشته از این روایت‌های آن برای پژوهش در اساطیر ملی ایران و حماسه‌های فارسی ارزشمند است.مقدمه و تعلیقات کتاب هم سخنانی نو و خواندنی را در این موضوعات به خواننده عرضه می‌کند.