هدیه

1,750,000 ریال

 

کتاب حاضر منتخبی است از غزل‌های سنخنسرای نامی ایران‌زمین،امیرهوشنگ ابتهاج(سایه) که شاعر خود آن را در سال 1348 برای هدیه دادن به همسر عمویش،بانو هما اعلم،فراهم آورده بود.

از آن‌جا که انتخاب اشعار به سلیقه شخص شاعر بوده و کتابت اشعار نیز به دست یکی از چیره‌دست‌ترین خوشنویسان روزگار ما،استاد عبدالله فرادی،صورت گرفته است،بهتر آن دیدیم که آن هدیه خصوصی جنبه عام یافته،به همه دوستداران هنر شعر و خوشنویسی تقدیم شود.