نظامی گنجه‌ای

2,900,000 ریال

 کتاب نظامی گنجه‌ای تک‌نگاری نویسنده دربارۀ نظامی گنجه‌ای،بزرگ‌ترین سرایندۀ منظومه‌های عاشقانۀ فارسی،است که در نُه بخش تدوین یافته:

زندگینامه،آثار،معلومات و تجربیات،اخلاق و بینش،ویژگی‌های زبان،شیوۀ بیان،نظامی و سرایندگان پیش از او،تاثیر نظامی بر آثار پس از خود و دستنویس‌ها،

چاپ‌ها،تفسیرها،پژوهش‌ها و ترجمه‌ها.

در انبار موجود نمی باشد