نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران

890,000 ریال

 

پس از روی کار آمدن قاجارها در ایران و سپس انعقاد دو معاهده ننگین گلستان و ترکمان‌چای گروهی اندک از افراد منورالفکر در کشور ظهور کردند که انگیزه اصلی آنان .کشف علل شکست‌ها،ناکامی‌ها و عقب‌افتادگی‌های ایران در مقایسه با دولت‌های اروپایی بود

این گروه به ترجمه و تنظیم قوانین و مقررات حقوقی روی آوردند.اینان به درستی دریافتند که مسیر توسعه کشور و علاج عقب‌افتادگی تنها از رهگذر قانون میسر می‌شود.

پس به ترجمه کتب قانون از زبان‌های فرانسوی،روسی،عربی و ترکی پرداختند.

مجموعه حاضر بخش زیادی از این رساله‌ها را دربرمی‌گیرد که اینک برای نخستین بار است که گردآوری،تصحیح و تحشیه شده و انتشار می‌یابد.

 

در انبار موجود نمی باشد