نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران(جلد دوم)

1,250,000 ریال

سلسله کتاب‌هایی که تحت عنوان ” نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران” انتشار می‌یابد حاوی رساله‌ها و نوشته‌ها و لوایح حقوقی و قانونی است که از اوائل عهد قاجار تا پیدایش انقلاب مشروطه و اندکی پس از آن توسط حقوق‌دانان و مترجمان تجددگرا تالیف شده یا از زبان‌های اروپایی،ترکی و عربی به فارسی برگردانده شده است.

بیشترین این رساله‌ها تاکنون به چاپ نرسیده و در برخی که انتشار یافته،اشاره و توجهی به دیدگاه حقوقی و اغراض پدیدآوردندگان آنها که همانا توجه دادن مردم و حکومت‌گران به ضرورت تصویب قوانین است،نشده است.

 

در انبار موجود نمی باشد