نامه‌هایی به ناصرالدین شاه

590,000 ریال

مجموعه‌ای از عرایض

متضمن اوامر شاه به امین‌السلطان

میان سال‌های 1300-1303ق.

 

این کتاب شامل مجموعه‌ای است از عرایض،گزارش‌ها،تلگراف‌ها،التزام‌نامه‌ها،صورت‌حساب‌های جمع و خرج،بروات،صورت‌های جمع و خرج بنایی و غیره که توسط طیف گسترده‌ای از اعضای خانواده سلطنتی،از جمله همسران و دختران،پسران،عمه‌ها و عموهای ناصرالدین‌شاه و همچنین تعدادی وزرا و صاحب‌منصبان لشکری و کشوری،به جهات مختلف به ناصرالدین‌شاه نوشته شده است.

بخش اعظم این عرایض،توسط میرزاعلی‌اصغرخان امین‌السلطان به عرض شاه رسیده، و تعدادی نیز توسط اشخاص دیگر و بخشی نیز مستقیما به شخص شاه نوشته شده است.

ناصرالدین شاه بر روی هر نامه دستوری صادر کرده است.

در انبار موجود نمی باشد