نامه‌های مجتبی مینوی و ایرج افشار

4,500,000 ریال

کتاب” نامه‌های مجتبی مینوی و ایرج افشار “مجموعه‌ای از مکاتبات میان این دو تن است

هزار سال بیشتر است که جمع‎‌آوری مراسلات فارسی یکی از فعالیت‌های پسندیدۀ ادبی بوده است.

با وجود این، گردآوردن مکاتبات میان دو تن سابقه‌ای ندارد و با تغییراتی که دنیا در همین چند دهۀ اخیر به خود دیده و رسم نامه‌نویسی تقریبا برافتاده است گمان نمی‌رود نشر چنین مکاتباتی دوام داشته باشد.

ایرج افشار ، که کتاب حاضر مجموعه‌ای از مکاتبات میان او و مجتبی مینوی است(به ترتیب 89 و 48 نامه).خود از پیشگامان نشر مراسلات رجال تاریخی،فرهنگی و ادبی ایران بود و با رویۀ منظمی که در زندگی داشت،هم هزاران نامه به اقصی نقاط جهان نوشت و هم گنجینۀ کم‌نظیری از نامه‌های دیگران به خود برجای گذاشت.

نامه‌های افشار و مینوی اغلب از دهۀ سی و چهل قرن گذشته است و شمّه‌ای از فعالیتهای علمی و فرهنگی دو تن از ایران‌دوستان نامدار در عرصۀ زبان و ادب فارسی را باز می‌نماید.

جز اینکه سبک انشای نامه‌ها آموزنده است، با خواندن آنها فضای فرهنگی حاکم برآن زمان را نیز بهتر می‌توان شناخت.

در انبار موجود نمی باشد