نادرشاه

1,100,000 ریال

یاغی ایرانی 

گزارش کمپانی هند شرقی هلند دربارۀ نخستین سال‌های فرمانروایی نادرشاه افشار 

 

کتاب نادرشاه ، گزارشی است مختصر و پرفایده دربارۀ سقوط صفویان و ظهور نادر که به دستور کارل کوناد،رئیس کمپانی هند شرقی هلند در ایران،

همزمان با رخداد این وقایع خطیر به زبان هلندی نوشته شده است.

این گزارش که در آرشیو ملی هلند محفوظ است از وجوه اهمیت این نوشتار اطلاعاتی است که البته اغلب بل لحن گزنده و انتقادی، دربارۀ آغاز کارنادر و 

بعضی کوشش‌های او برای کسب قدرت و نیز دلایل هجوم وی به هند دست می‌دهد.

دربرداشتن چند فقره از نامه‌های نادرشاه به پسرانش و بعضی صاحب‌منصبان بلندپایه که در تواریخ آن عهده دیده نمی‌شوند و یا فقط به مضمون کلی آنها 

اشاره شده بر ارزش این گزارش افزوده است.

در انبار موجود نمی باشد