میراث آسیای مرکزی

1,350,000 ریال

کتاب حاضر طرحی است کلی از تاریخ ملل مختلف ایرانی‌زبان در آسیای مرکزی،یعنی سرزمین‌های دوسوی رودهای جیحون و سیحون و بیابان تکله‌مکان در غرب چین ،

از پیش از تاریخ تا سه قرن نخستین اسلامی.

ریچارد فرای “ایران‌دوست” در کنار استفاده از منابع مکتوب،از آخرین نتایج مطالعات باستان‌شناسی،زبان‌شناسی،قوم‌شناسی و فرهنگ‌عامه نیز بهره برده است 

(تا سال 1996م) تا نشان دهد مردمان ایرانی و فرهنگ ایشان در تحولات سیاسی و اقتصادی آن خطه چه فراز و نشیب‌ها دیده است.