مکاتب سنایی

750,000 ریال

ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی

 

مکاتب سنایی مجموعه هفده نامه از سنایی ، شاعر پرآوازه سده ششم هجری است که آنها را به یاران و بزرگان عصر خود نوشته است.

در میان مخاطبان نامه‌های سنایی نام بزرگانی چون حکیم عمر خیام و بهرام‌شاه غزنوی به چشم می‌خورد.

این نامه‌ها حاوی آیات،احادیث،اقوال،ضرب‌المثل‌ها و اشعار عربی و فارسی است،علاوه بر ظرایف ادبی از فواید تاریخی نیز برخوردار است.

در انبار موجود نمی باشد