مونس‌نامه

2,500,000 ریال

ابوبکربن خسروالاستاد 

مونس‌نامه کتابی است از اواخر قرن ششم هجری در پند و حکمت،کلا بزرگان،اقوال صوفیه و داستان‌هایی از گونۀ هزار و یک شب که ابوبکربن خسروالاستاد آن را در هفده باب گردآوریده و به نصرت‌الدین ابوبکربن محمد،از اتابکان ایلدگز آذربایجان تقدیم کرده است.

یکی از وجوه اهمیت این متن باب هفدهم آن است که حجم بیشتر کتاب را دربرگرفته و حاوی کهن‎‌ترین روایات از داستان‌هایی است که امروزه با نام جامع‌الحکایات می‌شناسیم.

نسخۀ منحصربه‌فرد مونس‌نامه در کتابخانۀ بریتانیا نگهداری می‌شود که متن حاضر از روی آن تصحیح شده و اینک در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد.